ระบบจัดการความรู้หน่วยต่างๆ ในกองทัพภาคที่ 2

กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 บชร.2
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
กองทัพภาคที่2

url :http://www.22mainbn.com/KM%20Link/index.html
กองพันพัฒนาที่ 2
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองพลพัฒนาที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : km.ppn2.com/
ศุนย์การเรียนรู้ พัน.สบร.22
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : km.sbr22.mi.th
ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : www.corps2.com/km
ศูนย์การศึกษา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เว็บไซต์อื่น ๆ
มณฑลทหารบกที่ 22
กองทัพภาคที่2

url : http://www.lnc22.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
ศูนย์การศึกษาค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
เว็บไซต์โรงเรียนของหน่วย
มณฑลทหารบกที่ 24
กองทัพภาคที่2

url : mtb24lc.blogspot.com/
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารช่างที่ 2
เว็บไซต์ KM หน่วย
กรมทหารช่างที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : www.km.chor2.org
ศูนย์การเรียนรู้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
เว็บไซต์อื่น ๆ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : 118.174.3.246:81
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
เว็บไซต์อื่น ๆ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
กองทัพภาคที่2

url : www.artybat3.com/e-learning/e-learning/e-learning.htm
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21
เว็บไซต์ของหน่วย
มณฑลทหารบกที่ 21
กองทัพภาคที่2

url : infmtb21.org/
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 3
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองพันทหารสื่อสารที่ 3
กองทัพภาคที่2

url : www.s1003.com/km
ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ส.ร.
เว็บไซต์อื่น ๆ
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
กองทัพภาคที่2

url : www.jortorborsurin.com/moodle/index.php
ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองทัพภาคที่2
กองทัพภาคที่2

url : www.army2.mi.th/yamo
ศูนย์การเรียนรู้ บชร.2
เว็บไซต์ของหน่วย
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : www.2ascom.com
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๖
เว็บไซต์ของหน่วย
กองพลทหารราบที่ 6
กองทัพภาคที่2

url : www.6thinfdiv.org/e-study/
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ 22
เว็บไซต์อื่น ๆ
มณฑลทหารบกที่ 22
กองทัพภาคที่2

url : www.22circle.com/e-learning
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.21
เว็บไซต์ KM หน่วย
มณฑลทหารบกที่ 21
กองทัพภาคที่2

url : mtb21.org/wordpress
ศูนย์การเรียนรู้ ร.16 พัน.3
เว็บไซต์ KM หน่วย
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16
กองทัพภาคที่2

url : www.staff163.com/km/
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.21
เว็บไซต์ KM หน่วย
มณฑลทหารบกที่ 21
กองทัพภาคที่2

url : www.rtckorat.org/wordpress
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
เว็บไซต์ KM หน่วย
มณฑลทหารบกที่ 23
กองทัพภาคที่2

url : km.mstc23.com/
ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.22
เว็บไซต์อื่น ๆ
กองพันทหารสื่อสารที่ 22
กองทัพภาคที่2

url : elearnings22.army2.mi.th/elearning
ศูนย์การเรียนรู้ สบร.๒๒ บชร.๒
เว็บไซต์ของหน่วย
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : www.northeaststudy.org/new/
ศูนย์การเรียนรู้กองพลทหารราบที่ 3
เว็บไซต์โรงเรียนของหน่วย
กองพลทหารราบที่ 3
กองทัพภาคที่2

url : www.s1003.com/elearning/
ศูนย์การเรียนรู้กองพลพัฒนาที่ 2
เว็บไซต์อื่น ๆ
กองพลพัฒนาที่ 2
กองทัพภาคที่2

url : e-learning.pptn2.org/
ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย ช.พัน.6
เว็บไซต์อื่น ๆ
กองพันทหารช่างที่ 6
กองทัพภาคที่2

url : chorpun6.no-ip.org/elearning/
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกนครพนม
เว็บไซต์อื่น ๆ
จังหวัดทหารบกนครพนม
กองทัพภาคที่2

url : www.armynkp.com/home/index.php
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
เว็บไซต์ KM หน่วย
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
กองทัพภาคที่2

url : www.buriram-army.com/kmburiram
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
เว็บไซต์อื่น ๆ
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
กองทัพภาคที่2

url : www.jtb01.jortorbor101.com
ศูนย์เรียนรู้ มทบ.23
เว็บไซต์ของหน่วย
มณฑลทหารบกที่ 23
กองทัพภาคที่2

url : km.mtb23.com